KONTAKTNÍ INFO Ing. Michal Janušík
Budovatelů 2830
434 01 Most

Tel. 774 611 637
michaljanusik@seznam.cz

Ukázat na mapě

Účetní poradenství, daňová evidence, personální a mzdová agenda

O společnosti

Vítejte na stránce společnosti zabývající se účetním poradenstvím, komplexním vedením daňové evidence účetnictví živnostníků i středních a větších podnikatelských subjektů, zpracováním daňové problematiky a personálně-mzdové agendy.

Naleznete nás ve Výzkumném ústavu hnědého uhlí v Mostě. Účetní poradenství poskytujeme, resp. účetnictví zpracováváme a vedeme pro širokou klientelu z mostecka a livínovska.

Výčet činností na těchto stránkách samozřejmě není úplný, neboť každá firma má své odlišnosti a specifické požadavky, které odpovědně, po dohodě se zástupci firem, řešíme.

Zpracování výše uvedených činností zajišťujeme průběžně. Naším krédem jsou plánovaná setkání s klienty vždy jedenkrát v týdnu v určenou dobu ( včetně dalších neplánovaných schůzek dle potřeb klientů, případně zástupců firem). Na těchto individuálních schůzkách řešíme specifické problémy daného subjektu.

Každá společnost, respektive každý klient je průběžně informován o činnosti své firmy, a to zejména formou měsíčních uzávěrek, ze kterých je transparentní průběžný stav hospodaření. Tato skutečnost dává ucelený a reálný obraz o chodu firmy a zároveň vytváří předpoklady k operativnímu rozhodování pro následující období, zejména ve vazbě na průběžně se vyvíjející daňové povinnosti a vlastní daňovou optimalizaci.

O kvalitě poskytovaných služeb svědčí i výsledky kontrol finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení či zdravotních pojišťoven, které již byly provedeny u klientů, jimž výše uvedenou agendu zpracováváme a vedeme. Ze strany těchto institucí nebyly doposud shledány žádné nedostatky při činnosti firmy. Rovněž zanedbatelné nejsou ani příznivé reference jednotlivých firem a podnikatelů, o čemž svědčí vesměs dlouhodobá spolupráce s nimi.

Naše činnost se flexibilně přizpůsobuje veškerým změnám a novým trendům v této oblasti.