KONTAKTNÍ INFO Ing. Michal Janušík
Budovatelů 2830
434 01 Most

Tel. 774 611 637
michaljanusik@seznam.cz

Ukázat na mapě

Účetní poradenství, daňová evidence, personální a mzdová agenda

Naše služby

Účetnictví

 • komplexní vedení účetnictví s návaznými agendami dle zákona o účetnictví a v návaznosti na další příslušné zákony, vyhlášky a pokyny pro tuto oblast
 • vedení evidence majetku vč. zpracovávání měsíčních, příp. ročních odpisů
 • oblast daní je řešena v kapitole daňová problematika.

Daňová evidence

 • úplné vedení a zpracovávání daňové evidence s veškerou pomocnou evidencí dle příslušných vyhlášek a pokynů státních orgánů pro tuto oblast
 • vedení veškeré doprovodné a podpůrné evidence, kterou ukládají vést příslušné předpisy k vedení daňové evidence
 • vedení evidence majetku vč. výpočtů ročních odpisů
 • vedení další evidence, kterou nevyžadují předpisy, avšak je požadována klientem k jeho ucelenému přehledu o zpracovávané agendě
 • oblast daní je řešena v kapitole daňová problematika.

Daňová problematika

 • průběžné vedení záznamní povinnosti daně z přidané hodnoty
 • zpracování měsíčních, případě čtvrtletních přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování podkladů pro roční přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob
 • vypracování ročních přiznání k dani z příjmu právnických osob, včetně příloh požadovaných finančními úřady
 • vypracování ročních přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • zpracování ročních přiznání k silniční dani z dopravních prostředků používaných pro podnikatelskou činnost
 • zpracování přiznání k dani spotřební, dle potřeb klienta
 • evidence zálohové povinnosti k jednotlivým daním
 • dle požadavku podnikatelů lze zpracovávat i přiznání k ostatním druhům daní, např. daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí ap.

Personální agenda a mzdový servis

 • komplexní řešení personální agendy, tj. nástupů a výstupů zaměstnanců, resp. zpracování pracovních smluv, dohod o provedení práce či pracovní činnosti
 • zajištění splnění ohlašovací povinnosti vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění
 • úplné vedení mzdové agendy, tj. zpracování dokladů ke mzdám - zejména měsíční výplatních pásek pro zaměstnance, výplatních listin a podkladů k hlášení o mzdách na OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny, vč. výpočtů odvodů z mezd, resp. žádostí o daňový bonus
 • zajištění a realizace odvodů pro sociální a zdravotní pojištění podnikatelů
 • průběžné vedení mzdových listů jednotlivých zaměstnanců dané firmy včetně zpracování ELDP zaměstnanců
 • výpočet a zajištění odvodů pro pojištění zaměstnanců dle zákona o povinném pojištění zaměstnanců
 • zpracování výkazů pro příslušné úřady práce z důvodu přiznání dotačních titulů jednotlivým subjektům
 • průběžné zpracovávání výkazů a podkladů jednotlivým zaměstnancům pro přiznání dávek sociální podpory a zpracování dalších výkazů dle potřeb podnikatelů či zástupců firem
 • provedení ročního zúčtování daní jednotlivým zaměstnancům
 • zpracování ročních přehledů o zaplacené dani ze závislé činnosti či srážkové dani.

Ostatní

 • ve spolupráci s klientem zajišťujeme jednání se správci daně, případně s třetími stranami ve věcech daní a pojištění
 • zpracování ročních hlášení pro OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny dle příslušnosti podnikatele
 • dle potřeby zpracovávání statistických hlášení pro ČSÚ
 • komplexní zpracování podkladů a žádosti pro peněžní ústavy za účelem poskytnutí úvěru
 • zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí leasingu dle specifických požadavků jednotlivých leasingových firem
 • zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí dotačních titulů dle požadavků jednotlivých poskytovatelů dotací
 • dle požadavku podnikatelů (jednotlivých fyzických osob) lze průběžně zpracovat i cestovní výkazy pro dopravní prostředky firmy (v majetku či nájmu) i pro dopravní prostředky nevložené do obchodního majetku firmy, které však podnikatel využívá ke své podnikatelské činnosti
 • zajištění dalších nadstandardních požadavků dle potřeb klienta.